Co je to funkční ženská sterilita?

Jde o poruchu postavení pánve a jejích jednotlivých částí lopaty kosti kyčelní, kosti křížové a kostrče, což vede k asymetrii pánve a dochází tak k nerovnoměrnému napínání a zkracování jednotlivých vazů a svalů. A tím dochází
k dráždění nervů, které se v této oblasti nachází a následně špatným informacím do svalů, které mohou utlačovat vejcovody u ženy a způsobit tak jejich dysfunkci. Ale zrovna tak může dojít i k podobné poruše u mužů, kdy jsou stlačovány chámovody a dochází k dysfunkci varlat.
Asymetrické postavení pánve a svalová disbalance nevzniká samovolně. Jde o navršení funkčního navršení, funkčních poruch, které se jen cvičením Mojžíšové neodstraní. Často při cvičení používáme zažité zlozvyky.

Proto doporučuji celou terapii Ludmily Mojžíšové včetně vstupního kineziologického rozboru a následnou péči fyzioterapeuta, kterou doma podpoříte v každodenním cvičení.

Správné provádění autoterapie – cvičení mojžíšové si můžete ozřejmit a obnovit v programu skupinový rekondiční program s využitím cvičení Ludmily Mojžíšové(link do termínů /objednavky).